Meteen naar de content

Suivez nous !

Livraison en 24/48 dans toute l'Europe

Restez en contact

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door ELECOM. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar ELECOM. ELECOM biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die daar beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden uiteengezet.

Door deze site te bezoeken en / of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden"). , "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of toegankelijk is via een hyperlink. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, verkopers, klanten, verkopers en / of content bijdragers.

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, mag u de website niet bezoeken of de daar aangeboden diensten niet gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van de website of uw toegang ertoe na de publicatie van een wijziging, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw land, staat of provincie en dat u ons toestemming heeft gegeven om eender welke persoon toe te staan u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag, in het kader van het gebruik van de Service, de wetten van uw rechtsgebied niet schenden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere destructieve code verzenden.

Elke overtreding of overtreding van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om om het even welke reden de toegang tot services te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN VALUTA VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor besluitvorming zonder eerst nauwkeurigere, completere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit de inhoud van deze site te vertrouwen, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan wat eerdere informatie bevatten. Deze eerdere informatie is van nature niet actueel en wordt louter ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service te wijzigen of stop te zetten (evenals een deel of inhoud van de Service) zonder kennisgeving en op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor prijswijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Service.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat het kleurenscherm op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor om, zonder hiertoe verplicht te zijn, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod van service of product dat op deze site wordt gepresenteerd, is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of als we deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat op dat moment is verstrekt. de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn van dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om up-to-date, volledige en nauwkeurige order- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.


ARTIKEL 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder deze tools worden aangeboden door de relevante externe leverancier (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies aan op onze site (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en services vallen ook onder deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites te beoordelen of te beoordelen, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, service of ander materiaal dat toegankelijk is op of van deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derde partijen moeten worden doorverwezen naar diezelfde derde partijen.


ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN DE GEBRUIKER

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere items verzendt, of u nu online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") bent, u verleent ons te allen tijde het recht om zonder beperking te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren , vertalen en anderszins gebruiken en in alle media alle opmerkingen die u ons stuurt. We zijn niet en zouden niet verplicht moeten zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) aan iedereen een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, wijzigen of verwijderen die naar ons eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zullen bevatten en dat ze geen computervirussen of andere schadelijke software zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Service zouden kunnen beïnvloeden of een andere bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons en / of derden proberen te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en voor hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en weigeren enige betrokkenheid met betrekking tot opmerkingen die u plaatst of die door een derde worden gepubliceerd.


ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw persoonlijke informatie in onze winkel valt onder ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONnauwkeurigheden en weglatingen

Er kan soms informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als de informatie in de Service of op een bijbehorende website onjuist is, en dit , op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om de informatie in de Service of op een andere bijbehorende website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vastgestelde datum voor het bijwerken of bijwerken van de Service of een andere bijbehorende website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat de informatie in de Service of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.



ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden die zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; b) illegale handelingen aan te moedigen of eraan deel te nemen; c) het overtreden van een regionale verordening of internationale, federale, provinciale of staatswetgeving, regel of regelgeving; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendom of rechten van derden; e) iemand lastig te vallen, te beledigen, te beledigen, te beledigen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere schadelijke code die zodanig zal of kan worden gebruikt dat de functionaliteit of werking van de Dienst of een andere bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar wordt gebracht; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phish, kapen van een domein, af te persen informatie, bladeren, verkennen of scannen van het web (of een andere bron); d) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van verboden gebruik.


ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, uw enige risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden geleverd ( tenzij uitdrukkelijk anders vermeld van onze kant) worden "as is" en "afhankelijk van beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van marketing of marktkwaliteit. , aanpassing aan een bepaald gebruik, duurzaamheid, titel en geen vervalsing.

ELECOM, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of direct, indirect, incidenteel, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomen, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in het geval van nalatigheid), van strikte aansprakelijkheid of andere, als gevolg van uw gebruik van een dienst of product afkomstig van deze dienst, of zoals voor elke andere klacht die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of van een product, inclusief maar niet beperkt tot enige fout of weglating in enige inhoud, of tot verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik ization van de Service of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Service, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoet. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximum dat wettelijk is toegestaan.



ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U stemt ermee in om ELECOM, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, managers, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen, voor elke claim of verzoek, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of als gevolg van uw schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en wordt het niet-toepasselijke deel geacht te zijn Afgezien van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie geen invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die partijen voor de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken oordelen dat u faalt, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen van tevoren en u blijft verantwoordelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging (dit wordt inbegrepen), en / of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen ).


ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet door ons uitoefenen of toepassen van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling vormen.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of regel die we op deze site of in verband met de service publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervang alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, vorige en hedendaagse, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot een eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de opsteller.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn op 31 Rue du Pont aux Pins, Montlhéry, 91310, Frankrijk.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van enige wijziging in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden dienen te worden gericht aan contact@hygy.fr

Suivez nous sur Instagram

Paiements sécurisés

Notre boutique possède de nombreux moyens de paiement sécurisés : Paypal, Stripe, Alma.

Livraison

Livraison 24 à 72h partout en France et en Europe

Service Client

Notre service est disponible via notre live chat ou par téléphone au 01 64 49 66 25